Algemene Voorwaarden & Afspraken

Onze huisregels.

Leest u deze aub voor aankomst, zodat u tijdens uw verblijf in onze vakantiehuizen onbezorgd kunt genieten.

 • Vakantiewoning L'Eau Tendre is voorzien voor 16 personen. Het aantal personen dat de woning betrekt, mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract.
 • Komen er op een dag gasten langs, ze zijn welkom, maar hun komst moet vooraf aan ons kenbaar gemaakt worden. Het is niet toegestaan dat het (dag)bezoek zonder overleg blijft overnachten.
 • Parking is voorzien.
 • Er is draadloos internet aanwezig in de vakantiewoning, dit is inbegrepen in de huurprijs. Het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Het is heerlijk om muziek te luisteren. Echter, willen we graag het volume beperken, met respect voor de buren. Graag na 22u en voor 7u de geluidsoverlast-regels te respecteren.
 • Dieren worden om hygiënische reden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit moet vooraf gemeld worden aan de uitbater.
 • Het water- en elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen. We vragen onze gasten om als een goede huismoeder of huisvader hiermee om te gaan. Bij uitgesproken verbruik zal een supplement aangerekend worden. Denk er om, als u het vakantiehuis verlaat tussentijds of bij vertrek, dat u de ramen en deuren steeds zorgvuldig sluit.
 • Wij sorteren graag: PMD (blauwe zak), keuken- en restafval (witte zak). Glas, karton en papier worden ook apart gesorteerd in de daarvoor voorziene bakken.
 • We verwachten dat het huis netjes en bezemschoon achtergelaten wordt. Bij vertrek dient de afwasmachine, de oven, koelkast, diepvriezer en wasmachine leeg geruimd te zijn. De BBQ (bij gebruik) gekuist te zijn en alle afval gesorteerd in de daarvoor voorziene containers en sorteerbakken. Graag ook alle keukengerei terug netjes in de kasten te plaatsen. Indien de vakantiewoning respectloos wordt achtergelaten, dan zal een minimum bedrag van 200€ afgenomen worden van de waarborg.
 • Het is niet toegestaan om handdoeken, bedlinnen en/of ander beddengoed mee naar buiten te nemen. Hetzelfde geldt voor meubilair: wat binnen hoort, moet daar ook blijven. Wilt u bij vertrek het bedlinnen en gebruikte badlinnen in de aankomsthal deponeren.
 • Binnenshuis gourmetten/fonduen (en dergelijke) zijn vanwege de vrij sterke geuren (die in het huis blijven hangen) niet toegestaan. Er worden nooit vetresten of frituurvet in de gootsteen gegoten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Binnen is roken ten strengst verboden. Wanneer je op terras rookt, gelieve de peukjes in de daarvoor voorziene asbak te gooien.
 • Geen vrijgezellenfeest of evenementen. Bij gebruik van confetti en vervuilende feestartikelen wordt een supplement van 200€ aangerekend.
 • Wilt u aub geen voorwerpen of substanties in de toiletten gooien die daar niet in horen (luiers, maandverbanden, voedsel,...), er is een vuilbak voorzien om dergelijke zaken in te gooien.
 • Er is een wasmachine, droogkast, strijkplank en strijkijzer voorzien, maar is op aanvraag te gebruiken.
 • Het zwembad en de wellness faciliteiten kunnen gebruikt worden tot 22u.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de vakantiewoningen L’Eau Tendre en L’Atelier 23 (polyvalente zaal). We wensen u een aangenaam verblijf toe.

 1. Boeking
  • De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail.
  • Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging dient er een voorschot van 50% van de huursom gestort te worden. Dit bedrag staat vermeld op de huurbevestiging en dient te worden overgemaakt op rekening BE93 0689 4510 4167 op naam van Vallie BV of betaald via de betaallink (indien de boeking gebeurde via de website www.leautendre.be).
   Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen de 7 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.
  • Het restant van de huursom + waarborg dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
  • Bij boeking binnen de 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg te betalen.
 2. Kosten verhuur
 3. Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het huis zoals vermeld op de website. De huur is incl. bedlinnen, draadloos internet en energiekosten. Bij het verlaten van de woning dient het huis in nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon). De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, BBQ ...) moet schoongemaakt worden. Het gebruikte bed -en badlinnen dient voor vertrek verzameld te worden in de hal. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten van minimum 200€ aangerekend worden.

  • Borgsom: het vakantiehuis en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Daartoe vragen wij voor het verblijf een verplichte waarborgsom van € 1250,-. Deze borgsom wordt, na aftrek van eventuele schade na vertrek, terugbetaald binnen de 3 weken na de huurtermijn. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 4. Wijziging en annulering
  • Wijziging: bij wijzigingen tot 60 dagen voor aanvang van de huurperiode mag eenmaal een kosteloze wijziging worden doorgegeven indien beschikbaarheid.
  • Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten:
   • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de dag van aankomst: 50% van de huurprijs
   • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot op de dag van aankomst of later: de volledige huurprijs
  • Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.
  • Annulering door de verhuurder :
   • Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van de gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en zal onmiddellijk het betaalde bedrag worden teruggestort. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen als vergoeding voor schade en ongemak.
   • De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven gegevens.
 5. Huisreglementen
  • De huurperiodes :
   • Lang weekend: van vrijdag 17u tot maandag 10u
   • Kort weekend: van vrijdag 17u tot zondag 17u
   • Midweek: van maandag 17u tot donderdag 10u
   • Week: Van maandag 17u tot zondag 17u of van vrijdag 17u tot donderdag 17u
  • Er zijn geen huisdieren toegestaan in onze vakantiewoningen
  • In de vakantiewoningen geldt een rookverbod. Buiten mag gerookt worden, mits gebruik van de aanwezige asbakken.
  • Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen) en de eigenaar te verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst een bluspoging doen met de voorziene brandblusapparaten.
  • Er dient een gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden.
  • Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen. Ook extra tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegestaan. Kindjes minder dan 2 jaar worden niet als persoon die een slaapplaats gebruikt geteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden.
  • Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden in de daarvoor voorzien containers.
 6. Aansprakelijkheid
  • De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader of huismoeder. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris, loopt u het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.
  • Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis.
  • Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
  • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
  • Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
 7. Klachten
  • Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 0032 (0)473 91 65 96 of per email via klachten@leautendre.be, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

 8. Overige
  • Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
  • Alle vermeldingen op de website van vakantiewoning L’Eau Tendre worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 9. Gegevens verhuurder
  • VALLIE BV
   Chaussée Brunehault 23
   7890 Ellezelles
  • Contactpersonen:
   Lieven Vanhooren 0473 91 65 96
   Valerie Gryspeert 0477 28 60 64
   hallo@leautendre.be

Privacyverklaring Vallie BV (GDPR)

In deze privacyverklaring van Vallie BV informeren we u als klant over de manier waarop we omgaan met uw gegevens.

Vallie BV is gevestigd in Chaussée 23, 7890 Lahamaide en bereikbaar via +32 473 91 65 96 of hallo@leautendre.be. De verwerkingsverantwoordelijke is Lieven Vanhooren.

Vallie BV gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en ev. telefoonnummer) voor het contact met u over en het verwerken van uw reservering of boeking, het opstellen van een factuur en deze verwerken in de financiële administratie met het oog op belastingaangifte. Dit doet Vallie BV op grondslag van overeenkomst (uw boeking) en wettelijke verplichting (onze financiële boekhouding).

Als u uw boeking bij ons plaatst via een samenwerkende organisatie, dan zijn uw persoonsgegevens ook bij hen bekend. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens bekend bij onze accountant in zoverre dit noodzakelijk is voor de verwerking van onze financiële administratie (vnl. uw naam). Vallie BV deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Vallie BV bewaart uw persoonsgegevens zolang we verplicht zijn onze zakelijke administratie te bewaren, nl. 10 jaar. Hierna verwijderen we uw gegevens uit onze administratie. Als klant van Vallie BV heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens (voor zover mogelijk). Indien we u ooit toestemming hebben gevraagd voor een andere verwerking van uw gegevens dan hierboven beschreven, dan staat het u vrij deze toestemming in te trekken. Ook kunt u een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke of relevante privacytoezichthouder als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

Als klant bent u niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Vallie BV. Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of hallo@leautendre.be.